17-2สมชัย-สูงสว่าง-ผู้จัดการใหญ่-บริษัท-ไทยแลนด์-พริวิเลจ-คาร์ด-จำกัด-